امام على عليه السلام:

داروی خشم

اَلحِلمُ يُطفى نارَ الغَضَبِ وَالحِدَّةُ تُؤَجِّجُ إِحراقَهُ؛

بردبارى آتش خشم را فرو مى نشاند و غرور و تعصب (یا تندی نمودن) آن را شعله ورتر مى كند.

(غررالحكم، ج2، ص 123، ح2063)

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:شهره مرادی

رشته :زبان وادبیات فارسی

مقطع:متوسطه2

نام آموزشگاه:نمونه دولتی توحید

شماره پرسنلی:66179772

موضوع:پرسش مهر  17 (خشونت)

سال تحصیلی:96-95